Prijzen


Escort


1 doll - één uur (limburg) 

€150

2 dolls - één uur (Limburg)

€200

1 doll - twee uur (limburg)

€200

2 dolls - twee uur (Limburg) 

€2501 doll -  één uur (antw - oost - west - vl.br) 

Vanaf 50km - €50 extra (vervoerkost)

€200

2 dolls - één uur (antw - oost - west - vl.br)

Vanaf 50km - €50 extra (vervoerkost) 

€250

1 doll - twee uur (antw - oost - west - vl.br)

Vanaf 50km - €50 extra (vervoerkost) )

€250

2 dolls - twee uur (antw - oost - west - vl.br)

Vanaf 50km - €50 extra (vervoerkost) €300

1 doll - Dag (24 uur)

Vanaf 50km - €50 extra (vervoerkost)

€350

2 dolls - Dag (24 uur) 

Vanaf 50km - €50 extra (vervoerkost)

€500

1 doll - Week 

Vanaf 50km - €50 extra (vervoerkost)

€600

2 dolls - Week 

Vanaf 50km - €50 extra (vervoerkost)

€850